Härligt

Tänk att det är nästan slut på november, och mina ponnisar går fortfarande ute.